Eigentijdse Bildung voor iedereen toegankelijk

12 weken
Strategy, User research, UX/UI, Copywriting, Usability testing, Development, Tracking

Werk maken van de brede persoonlijke ontwikkeling waar de maatschappij om vraagt

De Bildung Academie is een onderwijsinitiatief van docenten, studenten en professionals dat ontstaan is uit onvrede over de verschraling van het huidige onderwijs in Nederland. Zij ervaarde namelijk een bepaald gemis naar een omgeving waar mensen zich op een bewuste en actieve manier volledig kunnen ontwikkelen: Bildung ontbrak in het huidige onderwijs

Sinds 2014 zijn zij daarom begonnen met het stimuleren van zelfontplooiing en maatschappelijke verandering door het geven van vernieuwend onderwijs aan studenten, leraren en (young-)professionals. Ook creëren zij unieke leertrajecten of opleidingen voor organisaties, onderwijsinstellingen en (semi-)publieke sector.

Met meer dan 2000+ alumni, 150+ samenwerkingen en 80+ ontwikkelde leertrajecten is het initiatief zich als een olievlek gaan verspreiden en was het daarom tijd voor een volgende digitale stap. Na een strategisch voortraject met De Bildung Academie is er een compleet vernieuwde en op maat gemaakte website met passende visuele identiteit ontwikkeld.

Een website die funnelt

De primaire behoefte van De Bildung Academie was om voor hun doelgroepen een helder en aantrekkelijke digitale conversiemotor te ontwikkelen waardoor de kans groter zou zijn dat de doelgroep met hen zou willen samenwerken/deelnemen aan een opleiding. Ook was het de wens om de website als online etalage te laten fungeren.

De doelgroepen centraal

Aan de hand van het uitwerken van het business model canvas, de merkessentie en passende archetypes is er een fundering gelegd voor de visuele identiteit van de nieuwe website. Kwantitatief onderzoek uit bestaande analytics gaf daarbij verder bevestiging aan bepaalde aannames voor het verdere project, waaronder bijvoorbeeld de focus op het optimaliseren van content op bestaande pagina’s en ontwikkelen van een tweetalige website om de internationale doelgroepen aan te spreken.

Om de diversiteit en motivaties van de verschillende doelgroepen goed te begrijpen, is er onder voormalige deelnemers en huidige budgethouders kwalitatief onderzoek gedaan, gebaseerd op de Jobs To Be Done methodologie. Uit deze interviews zijn vervolgens inzichten gehaald en persona’s ontwikkeld. Dit vormde op een gestructureerde manier de creatieve ideatie voor de tweemalige sprintweken die volgde.

Binnen een korte periode van tien werkdagen zijn er twee werkende prototypes tot stand gekomen waarin de user-flow intensief is getest onder de doelgroep. Aan de hand van de inzichten die uit deze tests zijn gekomen, zijn passende iteraties gemaakt op het uiteindelijk gekozen prototype.

Aan de hand van de verzamelde inzichten uit het onderzoek, is er voor een minimalistische sitestructuur gekozen met de nodige diepgang die de achterliggende gedachte van een conversie gedreven website complimenteert.

Een van de inzichten uit de interviews was dat de autoriteit en social proof onder de doelgroep die nog onbekend is met wat De Bildung Academie verstevigd kon worden. Daarom zijn er uitgebreide cases, persoonlijke- en opleidingspagina’s uitgeschreven om dat beeld gedetailleerd te schetsen.

"Het feit dat aardig vraaggestuurd werkt en vanuit onze eindgebruiker wil denken, was naast de kwaliteit van hun design, de belangrijkste reden om met hen samen te werken."
Michiel Tolman, Directeur De Bildung Academie

180° draaien: van basic naar een doordachte slag in digitalisatie

Het zorgvuldig doordachte prototype is vervolgens tot leven gebracht in het digitale designproces. Tijdens dit proces is er rekening gehouden met de bestaande huisstijl van De Bildung Academie en de input van de strategische sessies.

Om toekomstige campagnes voor het werven van nieuwe studenten gemakkelijk te stimuleren is er een automatische koppeling tussen de website en het CRM (Hubspot) ontwikkeld. Hierdoor kan er gemakkelijk gesegmenteerd worden tussen de verschillende programma’s en kunnen er relevante mailings naar de verschillende doelgroepen gestuurd worden.

Met de ambitie om in de toekomst eenvoudig content te ontwikkelen, is er de keuze gemaakt om bepaalde secties van de website dynamisch te maken. Hierdoor kan De Bildung Academie bijvoorbeeld gemakkelijk nieuwe artikelen of content aan de website toevoegen.

Belangrijke acties die de doelgroepen op de website kunnen ondernemen, zijn uitgewerkt in een tracking plan en vervolgens via Google Tag Manager meetbaar gemaakt. Zo voeden wij continue inspiratie voor verdere optimalisatie van de website. Ook is er rekening gehouden met de verwerking van persoonsgegevens volgens de GDPR-wetgeving en is de kwaliteit van de dataverzameling in Google Analytics versterkt.

"Het resultaat is een fantastische en unieke op maat gemaakte website. Qua design en heldere inrichting ontvangen wij vanuit onze netwerken veel complimenten."
Michiel Tolman, Directeur De Bildung Academie